Page 10 - Poujoulat dakuitgangen (15/08/2015)
P. 10

oPloSSingen    houtgestookte systemen in eengezinswoningen                  Lucht Rookgassen

    efficience                               Pgi                      therMinox Zi          therMinox ti              Prefab dakuit-

    driewandig geïsoleerd kanaal                      concentrisch kanaal              geïsoleerd rookgas-       geïsoleerd rookgasafvoer-        gang en kanaal
    Efficience is een driewandig rookkanaal, geïsoleerd met steenwol, bedoeld om te worden aan-  Het PGI-systeem is een vast kanaal in roestvrij  afvoerkanaal binnen kanaal buiten        in wacht
    gesloten op een houtverwarmingstoestel met gekanaliseerde luchttoevoer. Dit systeem ver- staal voor de afvoer van de rook uit pellet-
    zekert de veilige luchttoevoer en rookafvoer via eenzelfde kanaal. Efficience is ontwikkeld op  kachels. De concentrische technologie creëert  De geïsoleerde Therminox-rookgas-  De geïsoleerde Therminox-rookgasafvoerkanalen  Met het rookkanaal in wacht kan een hout-
    basis van drie vereisten: energie, zuinigheid en milieu, om een uniek product aan te bieden dat  een luchtspouw die de toevoer van verbran-  afvoerkanalen voor alle brandstoffen  voor alle brandstoffen kunnen worden gebruikt voor  verwarmingstoestel op een goedkope manier
    prestaties en eenvoud combineert.                    dingslucht en de afvoer van rook mogelijk  kunnen worden gebruikt voor de afvoer  de afvoer van verbrandingsgassen tot 450 °C voor  en zonder ingrijpende verbouwingswerken
                                        maakt in een kanaal. Het PGI-systeem opti- van verbrandingsgassen elk type ver- elk type verwarmingstoestellen. Deze rookkanalen  worden aangesloten. Tijdens de bouw van de
                                        maliseert de toestelprestaties en kan worden  warmingstoestel. De isolatie van het  kunnen zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde  woning moet op een schoorsteen op het dak
                  Pelletkachel                                        kanaal behoudt een ideale en constante  van (vrijstaande) woningen worden gebruikt. en een uitstekend verticaal kanaal onder het
        houtPelletS    Met cv-aanSluiting              ingebouwd in nieuwe of bestaande woningen
                                        en heeft tot doel energiebesparing en warm-  rooktemperatuur, voor een veilig en op-                  plafond worden voorzien in de ruimte waar-
                                        terecuperatie.                 timaal presterend verwarmingstoestel.                   op het verwarmingstoestel gemakkelijk kan
                                                                                                     worden aangesloten.
                  coMbikachel voor                                          Pelletkachel
        brandhout                                houtPelletS
                  brandhout en PelletS                                        Met cv-             houtPelletS
                                                                    aanSluiting                                houtPelletS

                                                                    brandhout            brandhout
                                                                                                         brandhout

                                                                                    Pelletkachel
                                                                    coMbikachel voor         Met cv-                 Pelletkachel
                                                                    brandhout en PelletS       aanSluiting               Met cv-
                                                                                                         aanSluiting

    10                                                                                                               11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15