Page 4 - Poujoulat dakuitgangen (15/08/2015)
P. 4

Hout, een abSoluut Moderne


    energiebron                                                        een duurzame

                                                                  energiebron


                                                                  zonder risico op


                                                                  schaarste

                                                                  Door zijn duurzame karakter is er voor
                                                                  hout als energiebron absoluut geen
                                                                  risico op schaarste. In tegenstelling tot
                                                                  de fossiele brandstoffen staat hout ook

    authentiek en toekomstgericht                                               bekend om zijn neutrale effect op de uit-
                                                                  stoot van broeikasgassen.

    Hout is de belangrijkste duurzame energiebron in Europa.


    Ontzettend veel Europese gezinnen stoken op hout. Het gebruik van hout in al zijn vormen (houtblokken, geperste
    houtbriketten, houtpellets, houtsnippers) draagt bij tot een lagere CO2-uitstoot en biedt het bos een economische
    meerwaarde door gerichte kappingen in het kader van een verantwoord bosbeheer te verkopen.
    een veilige en kwalitatieve energiebron    Met de structurering van de houtmarkt voor verwarming en door de wisselende kwaliteit (drukwerk, meubelhout, ...)
    wordt tegenwoordig steeds minder «eigen» hout gebruikt en kiest de consument voor kwalitatief hout, dat op maat
    wordt gekalibreerd en wordt geadviseerd door goed opgeleide en gekwalificeerde installateurs.


    Er worden labels geïntroduceerd die de consument informatie en kwaliteit garan deren. Laboratoria testen de brandstof
    om het vochtgehalte en de calorische waarde te controleren.                       Zuinig en actueel                                een praktische                             Hout is efficiënt,

                                                                energiebron                              in voldoende hoeveelheden


                       In het tijdperk van de energieomschakeling is hout in de 21e eeuw een zui-                                       beschikbaar en duurzaam.
                       nige energiebron. In tegenstelling tot de zogenaamde «klassieke» brandst-
                       offen is de prijs van hout eerder stabiel gebleven. Deze stabiliteit is gekop-  Onder welke vorm ook is hout schoon en gemakkelijk te         Het heeft de ambitie om
                       peld aan de goede beschikbaarheid, het duurzame karakter, de nabijheid      stockeren. Hout voldoet dus uitstekend aan de huidige
                       (wat de transportkosten verlaagt) en de beperkte noodzakelijke voorbehan-                                       de hoofdverwarming te
                       deling.                                     verwachtingen van de consumenten op zoek naar ge-       worden in individuele
                                                                bruikscomfort (netheid, gemakkelijk te stockeren, snel
                       Hout garandeert de eindgebruiker de controle over zijn energiekosten,  aan te maken) en efficiëntie (gelijkmatige verdeling van      woningen.
                       zonder afbreuk te doen aan het comfort.                     comfortabele warmte).


    4                                                                                                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9