Page 5 - Poujoulat dakuitgangen (15/08/2015)
P. 5

Hout, een abSoluut Moderne


 energiebron een duurzame

      energiebron


      zonder risico op


      schaarste

      Door zijn duurzame karakter is er voor
      hout als energiebron absoluut geen
      risico op schaarste. In tegenstelling tot
      de fossiele brandstoffen staat hout ook

 authentiek en toekomstgericht bekend om zijn neutrale effect op de uit-
      stoot van broeikasgassen.

 Hout is de belangrijkste duurzame energiebron in Europa.


 Ontzettend veel Europese gezinnen stoken op hout. Het gebruik van hout in al zijn vormen (houtblokken, geperste
 houtbriketten, houtpellets, houtsnippers) draagt bij tot een lagere CO2-uitstoot en biedt het bos een economische
 meerwaarde door gerichte kappingen in het kader van een verantwoord bosbeheer te verkopen.
 een veilige en kwalitatieve energiebron Met de structurering van de houtmarkt voor verwarming en door de wisselende kwaliteit (drukwerk, meubelhout, ...)
 wordt tegenwoordig steeds minder «eigen» hout gebruikt en kiest de consument voor kwalitatief hout, dat op maat
 wordt gekalibreerd en wordt geadviseerd door goed opgeleide en gekwalificeerde installateurs.


 Er worden labels geïntroduceerd die de consument informatie en kwaliteit garan deren. Laboratoria testen de brandstof
 om het vochtgehalte en de calorische waarde te controleren. Zuinig en actueel een praktische                       Hout is efficiënt,

    energiebron                              in voldoende hoeveelheden


 In het tijdperk van de energieomschakeling is hout in de 21e eeuw een zui-  beschikbaar en duurzaam.
 nige energiebron. In tegenstelling tot de zogenaamde «klassieke» brandst-
 offen is de prijs van hout eerder stabiel gebleven. Deze stabiliteit is gekop- Onder welke vorm ook is hout schoon en gemakkelijk te  Het heeft de ambitie om
 peld aan de goede beschikbaarheid, het duurzame karakter, de nabijheid  stockeren. Hout voldoet dus uitstekend aan de huidige
 (wat de transportkosten verlaagt) en de beperkte noodzakelijke voorbehan-  de hoofdverwarming te
 deling. verwachtingen van de consumenten op zoek naar ge-      worden in individuele
    bruikscomfort (netheid, gemakkelijk te stockeren, snel
 Hout garandeert de eindgebruiker de controle over zijn energiekosten,  aan te maken) en efficiëntie (gelijkmatige verdeling van  woningen.
 zonder afbreuk te doen aan het comfort. comfortabele warmte).


 4                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10