Page 6 - Poujoulat dakuitgangen (15/08/2015)
P. 6

de winnende                                                       een kwalitatieve brandstof               Hout is een hernieuwbare, zuinige en efficiënte ener-
                                                                                            giebron, zonder risico op schaarste en zonder uitstoot
    combinatie                                                                                   van broeikasgassen. Het is dan ook logisch dat het
                                                                                            gebruik van deze brandstof de voorkeur geniet in de

                                                                                            zoektocht naar oplossingen ter bij verbetering van de
                                                                                            globale energieprestaties van een gebouw.


   concentrique

   + 10 à 15% de rendement

   étanche
                              een gecertificeerd

                              rookkanaal


                              concentrisch               gegara ndeerd


                              10 tot 15 %                  rendeMent                 een kwalitatieve

                              meer rendement
                                                                          brandStof

                              luchtdicht                                        getest in het

                                                                            laboratorium
                              Onderhoud en installatie
                              door een goed opgeleide
                              vakman


                                       betrouwbaar                          betere

                                             en                     verbranding

                                        waterdicht
                                        een hout-
                                        verwarMing-
                                        toeStel Met                            Onderhoud en             een technologisch toestel


    een kwalitatief hoog-                         hoog rendeMent                           installatie door           met een zeer hoog rende-
                                                                                            ment
    waardig rookkanaal                             luchtdicht                           een goed
                                                                         opgeleide

                                          en getest                           vakman                De evolutie van de verwarmingstoestellen en de stij-
    Het rookkanaal laat toe om het ren dement van het                                                            ging van het rendement doen het energieverbruik ver-
    verwarmingstoestel te verhogen terwijl tegelijk ener-             in combinatie                                          minderen en moedigen het gebruik van hout aan. In 20
    gie wordt bespaard. Dit is nog belangrijker bij concen-                                                             jaar ging het rendement van houtverwarmingstoestel-
    trische kanalen of een gekanaliseerde luchttoevoer               met het rookkanaal                                     len omhoog van 50 % naar 85 %. Door deze techno-
    om de juiste hoeveelheid lucht aan een optimale tem-                                                              logische ontwikkelingen kon de brandstofbe hoefte
    peratuur aan te voeren voor verbranding.                                                                    met 30 % worden verminderd om dezelfde warmte te
                                                                                            produceren.
    6                                                                                                               7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11