Page 7 - Poujoulat dakuitgangen (15/08/2015)
P. 7

de winnende  een kwalitatieve brandstof            Hout is een hernieuwbare, zuinige en efficiënte ener-
                                 giebron, zonder risico op schaarste en zonder uitstoot
 combinatie                           van broeikasgassen. Het is dan ook logisch dat het
                                 gebruik van deze brandstof de voorkeur geniet in de

                                 zoektocht naar oplossingen ter bij verbetering van de
                                 globale energieprestaties van een gebouw.


 concentrique

 + 10 à 15% de rendement

 étanche
 een gecertificeerd

 rookkanaal


 concentrisch gegara ndeerd


 10 tot 15 %  rendeMent   een kwalitatieve

 meer rendement
               brandStof

 luchtdicht          getest in het

                laboratorium
 Onderhoud en installatie
 door een goed opgeleide
 vakman


 betrouwbaar     betere

 en     verbranding

 waterdicht
 een hout-
 verwarMing-
 toeStel Met        Onderhoud en             een technologisch toestel


 een kwalitatief hoog- hoog rendeMent installatie door     met een zeer hoog rende-
                                 ment
 waardig rookkanaal luchtdicht  een goed
              opgeleide

 en getest         vakman                De evolutie van de verwarmingstoestellen en de stij-
 Het rookkanaal laat toe om het ren dement van het   ging van het rendement doen het energieverbruik ver-
 verwarmingstoestel te verhogen terwijl tegelijk ener-   in combinatie minderen en moedigen het gebruik van hout aan. In 20
 gie wordt bespaard. Dit is nog belangrijker bij concen-    jaar ging het rendement van houtverwarmingstoestel-
 trische kanalen of een gekanaliseerde luchttoevoer       met het rookkanaal len omhoog van 50 % naar 85 %. Door deze techno-
 om de juiste hoeveelheid lucht aan een optimale tem-      logische ontwikkelingen kon de brandstofbe hoefte
 peratuur aan te voeren voor verbranding.            met 30 % worden verminderd om dezelfde warmte te
                                produceren.
 6                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12