Page 9 - Poujoulat dakuitgangen (15/08/2015)
P. 9

Poujoulat biedt een eenvoudige oplossing aan om een rookkanaal
    te maken: een grote keuze aan prefab dakuitgangen die compatibel
    zijn met de rookafvoerkanalen van Poujoulat.

 het

                                     PrefAb DAkuitgAng

                                     De metalen prefab dakuitgangen van
                                     Poujoulat zorgen voor een veilige en
 Poujoulat-                               nieuwbouw als bij renovaties.
                                     perfecte rookafvoer, zowel bij

                                     WAterDichte DAkDoorvoer
                                     De dakdoorvoer van Poujoulat
                                     garandeert een duurzame
 SySteeM                                 ongeacht het bedekkingsmateriaal.
                                     waterdichtheid op het dak,                                     rookkAnAAl

                                     Afhankelijk van het type verwar-
                                     mingstoestel bestaan er verschillende
                                     types van rookgaskanalen (dubbel- of
 Van prefab dakuitgang tot verwarmingstoestel, steeds een efficiënt,   driewandig). Sommige systemen zijn
 veilig en kwalitatief hoogwaardig systeem.               voorzien van een isolatie (noodzakelijk
                                     in het geval een houtkachel zal worden
                                     gebruikt), bijvoorbeeld bij een
                                     plafonddoorgang.


                                     iSolerenDe SchAcht
                                     en luchtDichte PlAAt

                                     Poujoulat heeft een ruim assortiment
                                     aan accessoires om de energieprestaties
                                     van gebouwen te verbeteren.

                                     enkelWAnDige rookkAnAlen

                                     Poujoulat biedt enkelwandige
                                     rookkanalen aan voor elk type toestel.
                                     Meer info op www.poujoulat.nl of
                                     www.poujoulat.be
                                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14