Evolutie van de normen voor de dimensionering van collectieve kanalen in overdruk

In België werden rond 2011 voor het eerst collectieve overdrukkanalen in gebruik genomen. Een echte evolutie maar ook een revolutie van de tot dan toe bekende C4 & C8 collectieve kanalen. De klassieke collectieve C4-systemen (bekend als CLV, 3-CE of LAS) en de C8-systemen (bekend als semi-CLV) werkten immers met een afvoerkanaal voor verbrandingsproducten in onderdruk, beter bekend als CLV onder natuurlijke trek.

Lees verderEvolutie van de normen voor de dimensionering van collectieve kanalen in overdruk

Ben je een ketel aan het installeren? Kies de juiste configuratie!

Een verwarmingsketel wordt 'luchtdicht' genoemd wanneer de verbrandingslucht en verbrandingsproducten uit het gebouw worden aangezogen en afgevoerd naar buiten. Deze verwarmingsketel werkt in een gesloten circuit ten opzichte van de woning. Het rookkanaal voor luchtdichte verwarmingsketels kan verticaal (de meest esthetische oplossing) of horizontaal (de meest economische oplossing) worden geïnstalleerd, maar onder bepaalde voorwaarden. Een andere configuratie bestaat uit het hergebruiken van een bestaand rookkanaal of schoorsteen om het om te vormen tot een luchtdicht systeem door middel van een schouwkanaalsysteem. Er bestaan eveneens systemen voor de aansluiting van meerdere apparaten op hetzelfde rookkanaal (zie de collectieve gassystemen).

Lees verderBen je een ketel aan het installeren? Kies de juiste configuratie!