Producten van Cheminées Poujoulat vinden

Voer de postcode van uw stad in

* Gelieve alle verplichte velden in te vullen.

De op dit formulier verzamelde gegevens worden door POUJOULAT SA, BP 01 – 79270 Saint Symphorien, in een geautomatiseerd bestand opgenomen met het oog op de behandeling van uw verzoek om contact op te nemen met een installateur.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan een van onze partnerinstallateurs, zodat zij contact met u kunnen opnemen.
Ze worden door Poujoulat SA bewaard voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop u uw toestemming hebt gegeven.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op overdraagbaarheid, toegang, wissen, rectificatie van uw gegevens, beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via : dpo@poujoulat.fr.