Cat-Check

Online verwarmingslogboek

CAT-CHECK is het eerste digitale installatie- en onderhoudsboekje voor individuele of collectieve verwarmingssystemen.

Hiermee kunt u alle gegevens van een project en zijn deelnemers samenvatten: presentatie en kenmerken van de verwarmingsinstallatie, contactgegevens van de installateur, van de klant, enz. U kunt er ook alle werkzaamheden aan de verwarmingsinstallatie in opslaan (onderhoud, service, reparaties), zodat u de geschiedenis en de informatie kunt vinden die u nodig heeft. Kortom, CAT-CHECK is het digitale geheugen van uw verwarmingssysteem.

Een innovatieve dienst

Is uw apparaat nog onder garantie?
Is er een onderhoud nodig?

CAT-CHECK verzamelt en bewaart alle informatie over uw verwarmingssysteem :

  • Geschiedenis van de installatie
  • Onderhoud van uw installatie
  • Gebruikershandleiding van het toestel.

Snelle en gemakkelijke toegang

CAT-CHECK kan worden geraadpleegd via een smartphone, tablet of computer, op elk moment en op elke plaats.

  1. Scan de QR-code op het typeplaatje
  2. Vul de referentie van het typeplaatje van het apparaat in
  3. Raadpleeg de informatie van uw installatie

Om uw account aan te maken of toegang te krijgen tot CAT-CHECK, gaat u naar: