Collectief ventileren

Ventilatie systemen

Voor collectieve gebouwen, in de tertiaire sector en voor de industrie biedt Cheminées Poujoulat oplossingen om de rookafvoer te optimaliseren, de rook af te zuigen en te ventileren, en om de goede werking van de aangesloten toestellen te garanderen met een constante doelstelling: energie besparen en tegelijkertijd de gebruikers een zo hoog mogelijk comfortniveau bieden.

Collectief ventileren